Pistolbanan Svaide

Skjutbanan byggdes åren 2013 – 2017 helt ideellt av medlemmarna i Visborgs Skytteförening och Visby Nationalbeväring. Totalt gick det åt ca 6000 arbetstimmar, och kostade ca 1,6 miljoner. Det mesta var materialkostnad. Genom sponsorer och olika bidrag kunde projektet genomföras utan att behöva ta lån eller höja medlemsavgifterna.

Visborgs skytteförening är juridisk person gällande alla tillstånd och myndighetskontakter.

Fastigheten Rosendal 1:23 ägs av Region Gotland och ett arrendeavtal på 10 år är upprättat med Visborgs Skytteförening.

Genom ett samäganderättsavtal daterat 2017-08-01 äger och driver, både praktiskt och ekonomiskt, Visborgs Skytteförening och Visby Nationalbeväring hela anläggningen tillsammans. En driftgrupp finns och består av 2 st firmatecknare från respektive förening.

Banan har 40 skjutplatser för 25-metersskyttet och 15 platser för 50-metersskyttet.

Stora klubbstugan fick vi till skänks av en privatperson, och flyttades på trailer från Fridhem.

Lilla klubbstugan tog vi med oss från den gamla skjutbanan på Visborgsslätt.

Bilder nedan. Där inget annat anges är foton tagna av Magnus Fransson

Flygbild skjutbanan Svaide 220730. Foto: Nisse Göransson
Schaktning av hela området december 2013.
Rör för el och data läggs ner våren 2014.
Plattorna gjutes sommaren 2015.
Stora klubbhuset flyttas från Fridhem till Svaide 7 maj 2015.
Flytten tog ganska exakt 3 timmar. Foto Nisse Göransson
Bygget av 25-metershallen är igång.
Takstolarna är på plats sommaren 2015.
Bullerskärmar tar form.
Blinderingsbygge.
Arbete med kulfånget hösten 2016.