Medlemsavgifter 2023

 • Dags att göra den årliga inbetalningen av medlemsavgift till föreningen.
  Inbetalningen ska vara föreningen tillhanda senast förfallodatum
  31 mars 2023. Epost har skickats ut till samtliga medlemmar.

 • Observera att årsavgift/licensavgifter EJ ingår i medlemsavgiften, tex till DYNAMISKA förbundet, SVARTKRUTSFEDERATIONEN och
  SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET. Detta betalar var och en, utöver medlemsavgiften till Visborgs, in direkt till respektive förbund,
 • Det är några som redan har hunnit betala medlemsavgift för 2023, men missat att det är nya avgifter i år.
  Kontrollera och gör vid behov en komplettering av din inbetalning.
 • Om du vill ha ett utskrivet medlemskort för 2023, kontakta oss via epost.
 • Ordinarie årsmöte planeras att genomföras under mars månad. Kallelse kommer skickas ut i god tid innan.
 • Vi efterlyser fler personer som kan tänka sig att ta ansvar för olika saker i föreningen, tex ledare för träning, underhåll och fix på skjutbanan etc  etc.
 • Föreningens styrelse kommer från och 2023 att vara mycket tydligare med att informera och följa upp kraven på att man är aktiv, tränar och
  hjälper till, att man för i sin loggbok samt är allmänt bidragande till föreningsverksamheten när vi beviljar föreningsintyg för förlängningar eller nya licenser. Detta är också en grundförutsättning för att vi ska kunna hålla kostnaderna nere avseende drift och underhåll av bl a vår anläggning i svaide.

Välkommen till ett nytt år med Visborgs Skytteförening!