K-pistsektionen

Har prova-på-dagar under sommarsäsongen vid tillgång på skjutbana och vid intresse.

Föreningen deltar vissa år i Värmlandsserien.

Kpistledare: Stefan Nyberg, tel: 0722-117376, epost: pistol@visborgs.se