Pistolsektionen

Ledarledd träning på tisdagar mellan kl 17-19 för alla, både nybörjare och aktiva.

Vintertid i Visby Skyttehall på Allégatan i Visby, och sommartid på pistolbanan i Follingbo Svaide.

Föreningen deltar med flera lag i pistolskyttekretsens banserie och fältserie, samt luftserien.

Vi bedriver pistolskytte inom samtliga grenar inom nationellt skytte och inom skyttesporten.

Pistolledare: Stefan Nyberg, tel: 0722-117376, epost: pistol@visborgs.se