Svartkrutssektionen

svartkrut_banner2

Välkommen till Svartkrutssektionen i Visborgs Skytteförening.

Vad är svartkrutsskytte?
Svartkrut är ett mekaniskt krut (så kallat eftersom det består av en mekanisk blandning av olika ämnen, inte en kemisk förening). Det är också den äldsta typen av krut. Det uppfanns troligen i Kina800-talet och består numera av 75 % salpeter, 15 % träkol vanligen från något lövträd samt 10 % svavel. Blandningsförhållandet, som anges i viktprocent, har dock varierats under olika tider, beroende på kolningsprocess, kolets ursprung och egenskaper, salpeterns renhet och svavlets kvalitet. (Wikipedia)

Man kan grovt säga att svartkrutsskytte innefattar alla vapen mellan 800-talet fram till tidigt 1900-tal.

Historiskt skytte således.
Vi tävlar med gevär, pistol och revolver.
De flesta vapnen är moderna kopior men det förekommer även gamla originalvapen såsom Luntlås, flintlås, slaglås, patronladdat osv.

För att få tävla måste man vara ansluten till SSSF (Svenska svartkrutsskytte Federationen http://sssf.net/)

Om du är intresserad av att testa svartkrutsskytte tveka inte att kontakta Stefan eller Sonny.
Skicka ett mail till:
svartkrut@visborgs.se

För medlemsfrågor och föreningsinformation skicka till ordforanden@visborgs.se

Svartkrutsevenemangen är upplagda i vår föreningskalender på insidan dit man har tillgång som medlem.