Om oss

Visborgs Skytteförening har sitt ursprung från den militära skytteverksamheten vid Gotlands Regemente P18 (fd I27).

Visborgs Skyttegille grundades vid regementet av majoren Pontus Linderdahl den 6 maj 1904.
1944 ändrades namnet till Visborgs Skytteförening.

När föreningen startade var syftet att främja de nyanställda befälens skytteintresse som rekryterats från Gotlands Nationalbeväring, och samtidigt uppmuntra dem till tävlande.

Ordförandeskapet i föreningen har, fram till och med 1993, som regel varit tjänstgörande regementschef för P18.

När Gotlands Regemente avvecklades 2005 övergick föreningen från att ha en militär koppling till att vara civil

Idag bedriver Visborgs Skytteförening aktiv träning och tävlingsverksamhet för ungdomar och vuxna.

Vår verksamhet har tyngdpunkten inom pistolskyttet men sektioner finns för gevär, pistol, svartkrut, IPSC, kpist och luftvapenskytte.

Visborgs Skytteförening är ansluten till Riksidrottsförbundet och Svenska Pistolskytteförbundet,

Svenska skyttesportförbundet samt ingår även i Frivilliga Försvarsförbundet.

Föreningen har drygt 100 registrerade medlemmar.

Skyttet bedrivs för närvarande vid de nybyggda skjutbanorna vid Svaide men även vid Gotlands Regementes gamla skjutbanor på Visborgsslätt och i Visby Skyttehall på A7-området.