Kontakt

Om du vill kontakta föreningen så finns följande funktioner att nå:
Ordföranden
Kassören
Sekreteraren
Mail till föreningen

Visborgs Skytteförening
c/o Nordgren
Vibblegatan 11
Vibble
622 59  VISBY

Org. nr: 834000-4434
Bankgiro: 825-6307

Rutin för borttag av oönskat material:
Om någon förekommer på bild eller i text på Visborgs Skytteförenings hemsida, men har avvikande åsikter om publiceringen, borttages namn/bilder direkt när du kontaktar ansvarig utgivare, vår ordförande eller webmaster