Internetpolicy

Allmänt:
Webbplatsen www.visborgs.se är Visborgs Skytteförening officiella informationstjänst på Internet.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för innehåll, drift och funktion. Där styrelsen fastställer styrande riktlinjer med ordföranden som ansvarig utgivare.

Föreningens webbredaktion tillsammans med styrelsen svarar för budskap, inriktning och innehåll samt samordnar och leder verksamhet förknippad med publicering av text, bilder och ljud på Visborgs Skytteförening webbplats.

Webbmaster i föreningen ansvarar för teknisk plattform, drift och funktion samt samordnar och leder verksamhet förknippad med teknisk utveckling av Visborgs Skytteförenings webbplats inklusive webbsidor med avdelnings/sektions specifik information.

Varje avdelning/sektion inom föreningen ansvarar för innehållet på de webbsidor som är upprättade med avdelnings/sektions specifik information.
Avdelningsansvarig/sektionsansvarig är ytterst ansvarig för innehållet på webbsidor med avdelnings/sektions specifik information.

Webbredaktionen samt styrelsen vid Visborgs Skytteförening ansvarar för och fattar beslut om publicering av text, bilder och annat innehåll samt uppdatering av föreningens webbsidor med hjälp av föreningens webbmasterfunktion.

Vidare följer Visborgs Skytteförening de pressetiska riktlinjer som god publicistisk sed omfattar samt följer Datainspektionens riktlinjer.
Visborgs Skytteförening har dokumenterade rutiner på sin webbplats ( under ”Kontakt” ) för att ta bort oönskat material.

Upphovsrätt:
Texter publicerade på www.visborgs.se får citeras och vidareförmedlas med angivande av källan ( Visborgs Skytteförenings webbplats www.visborgs.se ). Om text är publicerad med uppgift om upphovsman (textförfattare) får denna text inte publiceras utan tillstånd av dels upphovsmannen, dels ansvarig utgivare vid Visborgs Skytteförening.

Bilder och andra illustrationer får inte kopieras och användas utan tillstånd av angiven upphovsman.

Logotyper, illustrationer, foton eller andra symboler får inte kopieras och användas utan skriftligt tillstånd från Visborgs Skytteförening. Förfrågan om att få kopiera och använda logotyp, illustrationer, foton eller symbol ställs till Visborgs Skytteförening via mail under adresser som finns under ”Kontakt”.

Den grafiska profil som används på Visborgs Skytteförening webbsidor får inte kopieras och användas för att presentera webbsidor som inte publiceras av Visborgs Skytteförening. Tillstånd för nyttjande av den grafiska profilen kan dock medges skriftligen mellan parterna och utfärdas av styrelsen.

Länkar:
Visborgs Skytteförening länkar endast till externa webbplatser vars innehåll på ett relevant och sakligt sätt kompletterar den information som lämnas på webbsidor inom www.visborgs.se.

Visborgs Skytteförening tar inget ansvar för innehållet på de webbplatser till vilka länkar återfinns på sidor under www.visborgs.se. Beslut om vilka länkar som skall publiceras fattas av webbredaktionen eller Visborgs Skytteförening i samråd eller var för sig.

En grundregel är att Visborgs Skytteförenings länkar till andra webbplatser med relevant innehåll för den verksamhet som beskrivs på www.visborgs.se eller i närliggande intresse.

Synpunkter på förekomsten av länk till webbsidor med ifrågasatt innehåll och budskap tas emot av Visborgs Skytteförening eller webbmaster enligt den på webbplatsen beskrivna rutinen som beskrivs under ”Kontakt”.

Visborgs Skytteförening övervakar funktionen på angivna länkar, vilket innebär att endast länkar i drift anges i dokument och länksamlingar.

Visborgs Skytteförening påtar sig inget ansvar för innehållet på webbplatser som länkar till www.visborgs.se. Visborgs Skytteförening lämnar heller inga vare sig generella eller specifika tillstånd eller godkännande för andra producenter av informationstjänster på Internet att publicera länkar till www.visborgs.se.

Registrering av aktivitet:
All aktivitet på Visborgs Skytteförenings webbplats registreras.
Detta görs dels för att motverka och identifiera skadegörelse samt otillåtna försök att ändra informationsinnehållet på sidorna, dels för att skapa underlag för statistik, som används i arbetet med att utveckla innehåll och funktion på www.visborgs.se.

Avsikten är inte att identifiera besökare som hämtar information i enlighet med gällande lagar och bestämmelser. Ingen registrering av enskilda besökare förekommer. Endast besökarens Internetoperatör identifieras vid registreringen.

Besökare som inte accepterar cookiefiler kan inte använda Visborgs Skytteförenings webbplats i full utsträckning eftersom sessionscookies används. På www.visborgs.se kan cookiefiler användas framförallt vid undersökningar i syfte att få synpunkter från besökare samt i samband med andra interaktiva processer.

Säkerhet
Det är förbjudet för icke auktoriserade användare att försöka bereda sig tillträde till www.visborgs.se för att ändra innehåll (text, bilder, ljud, grafisk form, logotyper, symboler).

Alla försök till intrång eller ändring av informationsinnehållet utreds och rapporteras i enlighet med gällande lagar och Visborgs Skytteförenings interna bestämmelser.
Den som gör sig skyldig till lagbrott polisanmäls.

Kontakt med www.visborgs.se
Frågor om innehåll eller funktion på Visborgs Skytteförenings webbplats välkomnas. Synpunkter på innehåll och budskap på webbplatsen från  förbund, skolor, myndigheter och andra centra eller privatpersoner lämnas direkt till oss under ”Kontakt”

Övrigt:
Allmänna frågor om budskap, inriktning och information på Visborgs Skytteförenings webbplats ställs till oss under ”Kontakt” Vi besvarar också allmänna frågor om uppdatering, nyheter, länkar från www.visborgs.se samt policy och upphovsrätt.

Synpunkter på teknik och funktion på webbplatsen från förband, förbund, skolor, staber och andra centra eller privatpersoner lämnas direkt till oss under ”Kontakt”.

Allmänna frågor som rör teknik och funktion på Visborgs Skytteförenings webbplats ställs till oss under ”Kontakt” (via mail), Webbmaster i förbundet besvarar också frågor om navigeringsprinciper, länkars funktion, webbläsare och operativsystem.

Visborgs Skytteförening